/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Stereometria/Prostopadłościan

Zadanie nr 8592899

Pole powierzchni całkowitej prostopadłościanu o wymiarach 4× 3× 6 jest równe
A) 94 B) 54 C) 108 D) 72

Wersja PDF

Rozwiązanie

Szkicujemy prostopadłościan


PIC


Pola powierzchni trzech różnych ścian prostopadłościanu są równe

4 ⋅3 = 12 4 ⋅6 = 24 3 ⋅6 = 18.

Suma tych pól to 12 + 2 4+ 1 8 = 54 . Pole powierzchni prostopadłościanu jest dwa razy większe (bo każda ściana występuje dwukrotnie), czyli jest równe

2⋅ 54 = 108.

 
Odpowiedź: C

Wersja PDF
spinner