/Szkoła średnia/Zadania testowe/Liczby/Procenty

Zadanie nr 3403528

Liczbę a najpierw zwiększono o 30%, a następnie zmniejszono o 30%. W wyniku tych operacji
A) liczbę a zmniejszono o 12% B) liczbę a zwiększono o 12%
C) liczba a nie zmieniła się D) liczbę a zmniejszono o 9%

Wersja PDF

Rozwiązanie

Liczymy

0,7 ⋅1,3a = 0 ,9 1a

Zatem liczba zmniejszyła się o 9%.  
Odpowiedź: D

Wersja PDF
spinner