/Szkoła średnia/Zadania testowe/Liczby/Procenty

Zadanie nr 3728805

Liczby a i b są dodatnie oraz 12% liczby a jest równe 15% liczby b . Stąd wynika, że a jest równe
A) 103% liczby b B) 125% liczby b C) 150% liczby b D) 153% liczby b

Wersja PDF

Rozwiązanie

Wiemy, że

12%a = 15 %b / : 12% 15- 5- 125- a = 12 b = 4 b = 100 b = 125 %b .

 
Odpowiedź: B

Wersja PDF
spinner