/Szkoła średnia/Zadania testowe/Liczby/Procenty

Zadanie nr 6734352

Iloczyn dodatnich liczb a i b jest równy 1350. Ponadto 15% liczby a jest równe 10% liczby b . Stąd wynika, że b jest równe
A) 9 B) 18 C) 45 D) 50

Wersja PDF

Rozwiązanie

Wiemy, że

15%a = 10%b -0,1- 10- 2- 0,15a = 0,1b ⇒ a = 0,15 b = 15 b = 3 b.

Ponadto

1350 = ab = 2b ⋅b ⇒ b 2 = 1350 ⋅ 3-= 2025 = 4 52. 3 2

Zatem b = 45 .  
Odpowiedź: C

Wersja PDF
spinner