/Szkoła średnia/Zadania testowe/Prawdopodobieństwo/Zbiory liczb

Zadanie nr 3915374

Ze zbioru liczb naturalnych zawartych w przedziale ⟨1,100⟩ wybieramy losowo jedną. Niech p oznacza prawdopodobieństwo wylosowania liczby będącej wielokrotnością liczby 7. Wówczas
A) p = 1 7 B) p > 1 7 C) p = 0,14 D) p = 0,07

Wersja PDF

Rozwiązanie

Sposób I

Policzmy ile jest liczb podzielnych przez 7 w przedziale ⟨1,10 0⟩ . Są to liczby

7 = 7⋅1 , 14 = 7⋅2 ,...,9 8 = 7⋅ 14.

Jest więc 14 takich liczb i prawdopodobieństwo wynosi

p = -14- = 0,1 4. 1 00

Sposób II

Możemy wpisać wszystkie liczby podzielne przez 7 i zawarte w przedziale ⟨1,10 0⟩ .

7,14,2 1,28,35,42,49 ,56,63,70,77 ,84,91,98.

Widać, że jest ich 14. Zatem

p = -14- = 0,1 4. 1 00

 
Odpowiedź: C

Wersja PDF
spinner