/Szkoła średnia/Zadania testowe/Prawdopodobieństwo/Zbiory liczb

Zadanie nr 4944551

Ze zbioru liczb całkowitych, które są zawarte w przedziale ⟨1,50⟩ losujemy dwa razy po jednej liczbie (wylosowany liczby mogą się powtarzać). Prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że jedna z wylosowanych liczb jest kwadratem drugiej liczby jest równe:
A) 0,0048 B) 0,0028 C) 0,0024 D) 0,0052

Wersja PDF

Rozwiązanie

W danym przedziale jest 50 liczb całkowitych, więc jest

|Ω | = 50 ⋅50 = 2500

zdarzeń elementarnych. Zdarzeń sprzyjających jest 13:

(1 ,1 ),(2,4),(4,2 ),(3 ,9),(9,3),(4,16),(16,4), (5,25 ),(2 5,5),(6,36),(36,6),(7,4 9),(49,7).

Interesujące nas prawdopodobieństwo jest więc równe

-13-- 2500 = 0,0052

 
Odpowiedź: D

Wersja PDF
spinner