/Szkoła średnia/Zadania testowe/Prawdopodobieństwo/Zbiory liczb

Zadanie nr 5697881

Ze zbioru kolejnych liczb naturalnych {20 ,21,22,...,39,40} losujemy jedną liczbę. Prawdopodobieństwo wylosowania liczby podzielnej przez 4 jest równe
A) 1 4 B) 2 7 C) -6 19 D) -3 10

Wersja PDF

Rozwiązanie

W danym zbiorze jest 6 liczb podzielnych przez 4:

2 0,24,28,32,3 6,40.

Prawdopodobieństwo jest więc równe

 6 6 2 --------= ---= -. 40− 19 21 7

 
Odpowiedź: B

Wersja PDF
spinner