/Szkoła średnia/Zadania testowe/Prawdopodobieństwo/Zbiory liczb

Zadanie nr 9226345

Ze zbioru liczb {1,2,3,4 ,5,6,7,8} wybieramy losowo jedną liczbę. Liczba p jest prawdopodobieństwem wylosowania liczby podzielnej przez 3. Wtedy
A) p < 0,3 B) p = 0,3 C)  1 p = 3 D)  1 p > 3

Wersja PDF

Rozwiązanie

W podanym zbiorze są dwie liczby podzielne przez 3: 3 i 6. Zatem prawdopodobieństwo wynosi

p = 2-= 1-< 1-. 8 4 3

 
Odpowiedź: A

Wersja PDF
spinner