/Szkoła średnia/Zadania testowe/Prawdopodobieństwo/Bez treści

Zadanie nr 1345297

Niech A i B będą takim zdarzeniami losowymi, że P (B) = 0,7 i P (B ∖A ) = 0,3 . Wtedy prawdopodobieństwo warunkowe P(A |B) jest równe
A) 3 7 B) 4 7 C) 5 7 D) 6 7

Wersja PDF

Rozwiązanie

Z podanych informacji mamy

P(A ∩ B ) = P (B) − P(B ∖ A ) = 0,7 − 0,3 = 0 ,4.

Stąd

P(A |B) = P(A-∩-B-)-= 0-,4 = 4-. P(B ) 0 ,7 7

 
Odpowiedź: B

Wersja PDF
spinner