/Szkoła średnia/Zadania testowe/Prawdopodobieństwo/Bez treści

Zadanie nr 6543215

Jeżeli A jest zdarzeniem losowym oraz  ′ A jest zdarzeniem przeciwnym do zdarzenia A i P(A ) = 5 ⋅P(A ′) , to prawdopodobieństwo zdarzenia A jest równe
A) 4 5 B) 1 5 C) 1 6 D) 5 6

Wersja PDF

Rozwiązanie

Prawdopodobieństwo zdarzenia przeciwnego spełnia warunek  ′ P (A ) = 1− P(A ) , co prowadzi do równości

P(A ) = 5(1 − P (A)) P(A ) = 5 − 5P (A) 6P(A ) = 5 / : 6 5- P(A ) = 6 .

 
Odpowiedź: D

Wersja PDF
spinner