/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Planimetria/Czworokąt/Równoległobok

Zadanie nr 1973440

Jeden bok równoległoboku ma długość 120 cm, a drugi ma długość 60 cm. Przekątna tego równoległoboku może mieć długość
A) 50 cm B) 60 cm C) 120 cm D) 200 cm

Wersja PDF

Rozwiązanie

Szkicujemy równoległobok.


PIC


Zauważmy, że przekątna wspólnie z dwoma bokami równoległoboku tworzy trójkąt. Z trzech odcinków można zbudować trójkąt wtedy i tylko wtedy, gdy najdłuższy z nich jest krótszy niż suma długości dwóch pozostałych. Odcinki o długościach: 60 cm, 120 cm, 120 cm spełniają ten warunek, a każda z pozostałych odpowiedzi prowadzi do odcinków, które tego warunku nie spełniają.  
Odpowiedź: C

Wersja PDF
spinner