/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Planimetria/Czworokąt/Równoległobok

Zadanie nr 4050402

Jeden z boków równoległoboku ma długość równą 12. Przekątne tego równoległoboku mogą mieć długości
A) 10 i 10 B) 18 i 6 C) 12 i 12 D) 30 i 30

Wersja PDF

Rozwiązanie

Szkicujemy równoległobok.


PIC


Przekątne równoległoboku dzielą się na połowy, więc jeżeli mają długości a i b , to

DS + AS > AD a b --+ --> 12 / ⋅2 2 2 a + b > 24.

Ta obserwacja eliminuje 3 z podanych odpowiedzi. Z drugiej strony, łatwo sobie wyobrazić prostokąt o bokach długości 12 i

∘ ---------- √ ---- √ --- 302 − 122 = 756 = 6 21.

Przekątne takiego prostokąta mają długość 30.  
Odpowiedź: D

Wersja PDF
spinner