/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Planimetria/Czworokąt/Równoległobok

Zadanie nr 6246283

W równoległoboku ABCD mamy dane |AB | = 15 cm i |BC | = 6 cm . Jedna z wysokości tego równoległoboku ma długość 8 cm . Zatem druga wysokość ma długość
A) 20 cm B) 10 cm C) 3,2 cm D) 1,6 cm

Wersja PDF

Rozwiązanie

Zaczynamy od rysunku


PIC


Zauważmy, że wysokość o długości 8 nie może być wysokością opuszczoną z wierzchołka D , bo ta wysokość musi być krótsza od AD = 6 .

Szukaną wysokość wyznaczymy ze wzoru na pole równoległoboku

1 5⋅h = P = 6 ⋅8 1 5h = 48 ⇒ h = 48-= 16-= 3,2. 15 5

 
Odpowiedź: C

Wersja PDF
spinner