/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Planimetria/Czworokąt/Równoległobok

Zadanie nr 9678045

Pole równoległoboku o bokach długości 6 i 10 oraz kącie ostrym  ∘ 30 jest równe
A) 60 B)  √ -- 30 3 C) 30 D)  √ -- 60 3

Wersja PDF

Rozwiązanie

Szkicujemy równoległobok.


PIC


Sposób I

Ze wzoru z sinusem na pole równoległoboku mamy

P = 6⋅ 10sin 30∘ = 60 ⋅ 1-= 30. 2

Sposób II

Obliczamy wysokość równoległoboku.

h 1 --= sin 30∘ = -- ⇒ h = 3. 6 2

Zatem

P = 10⋅ 3 = 30.

 
Odpowiedź: C

Wersja PDF
spinner