/Szkoła średnia/Funkcje/Wartość bezwględna

Zadanie nr 2476506

Dana jest funkcja  2 f(x ) = − |(x + 1 ) − 3 | dla x ∈ R . Oblicz  √ -- f( 2 − 2 ) .

Wersja PDF

Rozwiązanie

Liczymy

 √ -- √ -- 2 √ -- 2 f( 2 − 2) =√ -− |( 2 − 2 + 1) −√3| = − |( √2−- 1) − 3 | = = − |2− 2 2 + 1− 3| = − |− 2 2 | = −2 2.

 
Odpowiedź:  √ -- − 2 2

Wersja PDF
spinner