/Szkoła średnia/Funkcje/Wartość bezwględna

Zadanie nr 6309837

Dana jest funkcja  2 f(x ) = − |(x − 1 ) − 4 | dla x ∈ R . Oblicz  √ -- f( 3 − 2 ) .

Wersja PDF

Rozwiązanie

Liczymy

 √ -- √ -- 2 √ -- 2 f( 3 − 2) = − |( 3 −√ 2-− 1) − 4| = − |( 3√−--3) − 4 | = = − |3 − 6 3 + 9 − 4| = − |8− 6 3|.

Ponieważ 6√ 3 ≈ 10,4 > 8 powyższe wyrażenie jest równe

 √ -- √ -- √ -- − |8 − 6 3| = − (6 3 − 8) = 8− 6 3.

 
Odpowiedź:  √ -- 8 − 6 3

Wersja PDF
spinner