/Szkoła średnia/Funkcje/Wartość bezwględna

Zadanie nr 6437130

Funkcja f określona jest wzorem

 ||1 ( 11) || f(x ) = ||-(x + 2)2 x − --- || 3 2

dla każdego x ∈ R . Pochodna funkcji f w punkcie x = 3 jest równa 0. Wyznacz zbiór wszystkich wartości, jakie funkcja przyjmuje na przedziale [− 4,4] .

Wersja PDF

Rozwiązanie

Szkicujemy wykres funkcji f . Zaczynamy od wielomianu

 1 ( 11 ) W (x) = --(x+ 2)2 x − --- 3 2

pod wartością bezwzględną – ponieważ x = − 2 jest jego podwójnym pierwiastkiem, wykres tego wielomianu jest styczny do osi Ox w tym punkcie. Na prawo od x = − 2 , w przedziale [ ] 11 − 2, 2 wielomian W ma minimum lokalne i wiemy w jakim jest ono punkcie – pochodna musi się tam zerować, więc jest to punkt x = 3 . Na prawo od x = 3 wielomian W jest już funkcją rosnącą i przecina oś Ox w punkcie x = 11 2 . Te informacje pozwalają dość dokładnie naszkicować wykres y = W (x) , a więc też wykres y = f(x) = |W (x )| .


PIC


Powinno być teraz jasne, że funkcja f maleje na przedziale [− 4,− 2] , potem rośnie w [− 2,3 ] i znowu maleje na przedziale [3,4] . Najmniejszą wartością funkcji f na przedziale [− 4,4] jest więc f (− 2) = 0 , a największa wartość to f (−4 ) albo f(3 ) . Liczymy obie te wartości, żeby ustalić która z nich jest większa.

 ||1 ( 11) || 1 19 38 f(− 4) = ||--(−4 + 2)2 −4 − --- || = --⋅4 ⋅---= --- |3 ( ) 2| 3 2 3 |1 2 11 | 1 5 125 38 f(3) = ||--(3+ 2 ) 3− --- || = --⋅25 ⋅--= ----> ---. 3 2 3 2 6 3

Zbiorem wartości funkcji f na przedziale [− 4,4] jest więc przedział

[ 125] 0 ,---- . 6

 
Odpowiedź: [ ] 0, 1265

Wersja PDF
spinner