/Szkoła średnia/Funkcje/Wartość bezwględna

Zadanie nr 6623626

Wyznacz dziedzinę funkcji  √ 5−|x−1| f(x ) = ---x+3--- .

Wersja PDF

Rozwiązanie

Mianownik nie może być zerem, więc x ⁄= − 3 . Ponadto wyrażenie pod pierwiastkiem nie może być ujemne, czyli

5 − |x − 1| ≥ 0 5 ≥ |x − 1| 5 ≥ x− 1 ≥ − 5 / + 1 6 ≥ x ≥ − 4.

Dziedziną funkcji jest więc zbiór

⟨− 4,− 3) ∪ (− 3,6⟩.

 
Odpowiedź: ⟨− 4,− 3) ∪ (− 3,6⟩

Wersja PDF
spinner