/Szkoła średnia/Zadania testowe/Równania/Wielomianowe/Stopnia 3

Zadanie nr 8296851

Iloczyn wszystkich pierwiastków równania − 2 (x− 1)(2x + 6)(5 − x) = 0 jest równy
A) 15 B) 30 C) − 15 D) − 30

Wersja PDF

Rozwiązanie

Pierwiastkami danego równania:

− 2 ⋅2⋅(− 1) ⋅(x − 1)(x + 3)(x − 5 ) = 0

są liczby: 1,− 3,5 . Ich iloczyn jest równy − 15 .  
Odpowiedź: C

Wersja PDF
spinner