/Szkoła średnia/Zadania testowe/Równania/Wielomianowe/Stopnia 4

Zadanie nr 6962778

Ile rozwiązań rzeczywistych ma równanie  4 3x − 5 = 0 ?
A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Wersja PDF

Rozwiązanie

Sposób I

Liczymy

 4 3x − 5 = 0 3x4 = 5 / : 3 ∘ -- 4 5- 4 5- x = 3 ⇒ x = ± 3.

Sposób II

Rozkładamy lewą stronę ze wzoru skróconego mnożenia a2 − b2 = (a − b)(a + b) .

 √ --2 2 √ --2 √ --2 √ -- √ -- 2 √ -- 0 = ( 3x ) − ( 5) = ( 3x − 5)( 3x + 5)

Drugi nawias jest zawsze dodatni, wiec wystarczy zajmować się pierwszym z nich.

√ --2 √ -- 3x −√ --5 = 0 2 5 x = √--- ∘ 3---- √ 5- ∘ 5- x = ± √---= ± 4 -. 3 3

 
Odpowiedź: C

Wersja PDF
spinner