/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Geometria analityczna/Czworokąt/Prostokąt

Zadanie nr 1825192

Dłuższy z boków prostokąta ABCD ma długość równą 12, a dwa sąsiednie wierzchołki mają współrzędne C = (− 5 ,1 ) , D = (3,1) . Pole powierzchni tego prostokąta jest równe
A) 20√ 3- B) 64 C) 80 D) 96

Wersja PDF

Rozwiązanie

Szkicujemy prostokąt


PIC


Obliczmy długość odcinka CD

 ∘ ------------------- √ --- CD = (3 + 5)2 + (1− 1)2 = 82 = 8.

Pole prostokąta ABCD jest wiec równe

1 2⋅8 = 96.

 
Odpowiedź: D

Wersja PDF
spinner