/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Geometria analityczna/Czworokąt/Prostokąt

Zadanie nr 6698315

Punkty A = (− 3,2) i C = (5,− 2) są przeciwległymi wierzchołkami prostokąta ABCD . Długość przekątnej BD tego prostokąta jest równa
A)  √ -- 2 5 B)  √ -- 8 5 C)  √ -- 4 5 D)  √ -- 6 5

Wersja PDF

Rozwiązanie

Szkicujemy prostokąt.


PIC


Obie przekątne prostokąta mają tę samą długość, więc

 ∘ --------------------- √ -------- √ --- √ ------ √ -- BD = AC = (5 + 3)2 + (− 2 − 2)2 = 64 + 16 = 80 = 16 ⋅5 = 4 5.

 
Odpowiedź: C

Wersja PDF
spinner