/Szkoła średnia/Zadania testowe/Kombinatoryka/Zadania z osobami

Zadanie nr 1676735

Do fotografii rodzinnej ustawiają się rodzice, a przed nimi czwórka dzieci. Wszystkich możliwych ustawień jest
A) 6 B) 24 C) 26 D) 48

Wersja PDF

Rozwiązanie

Układ rodziców i dzieci to dwa rzędy (w jednym rodzice w drugim dzieci). Rodziców możemy ustawić na

2! = 2 sposoby .

Natomiast dzieci w drugim rzędzie możemy ustawić na

4! = 24 sposoby .

Zatem łącznie jest

2⋅2 4 = 48

możliwych ustawień.  
Odpowiedź: D

Wersja PDF
spinner