/Szkoła średnia/Zadania testowe/Kombinatoryka/Zadania z osobami

Zadanie nr 4925888

Do pomieszczenia wchodzi grupa osób składająca się z 4 kobiet i 6 mężczyzn. Pierwsi wchodzą mężczyźni, a za nimi kobiety. Liczba wszystkich możliwych sposobów takiego wejścia osób do pomieszczenia jest równa
A) 17280 B) 4096 C) 2880 D) 144

Wersja PDF

Rozwiązanie

Najpierw do pomieszczenia wchodzi 6 mężczyzn. Mogą to zrobić na

6! = 6 ⋅5 ⋅4⋅ 3⋅2 ⋅1 = 7 20 sposob ów

(na pierwszym miejscu może być jeden z 6 mężczyzn, na drugim jeden z 5 pozostałych itd.). Następnie wchodzą kobiety. Mogą to zrobić na

4! = 4 ⋅3 ⋅2⋅ 1 = 24 sposoby .

Zatem wszystkie osoby mogę wejść na

720 ⋅24 = 17280 sposob ów .

 
Odpowiedź: A

Wersja PDF
spinner