/Szkoła średnia/Zadania testowe/Kombinatoryka/Zadania z osobami

Zadanie nr 5026402

Do fotografii rodzinnej ustawiają się rodzice, a przed nimi trójka dzieci. Wszystkich możliwych ustawień jest
A) 5 B) 6 C) 12 D) 144

Wersja PDF

Rozwiązanie

Układ rodziców i dzieci to dwa rzędy (w jednym rodzice w drugim dzieci). Rodziców możemy ustawić na

2! = 2 sposoby .

Natomiast dzieci w drugim rzędzie możemy ustawić na

3! = 6 sposob ów .

Zatem łącznie jest

2 ⋅6 = 12

możliwych ustawień.  
Odpowiedź: C

Wersja PDF
spinner