/Szkoła średnia/Zadania testowe/Kombinatoryka/Zadania z osobami

Zadanie nr 5664805

W kolejce do kasy kinowej ustawiło się sześciu mężczyzn i trzy kobiety. Liczba wszystkich możliwych ustawień osób w tej kolejce wynosi
A) 6!+3! B) 9! C) 6 ⋅3 D) 6!⋅3 !

Wersja PDF

Rozwiązanie

W sumie w kolejce stoi 9 osób, zatem można je ustawić na 9! sposobów.  
Odpowiedź: B

Wersja PDF
spinner