Czego nie będzie na egzaminie gimnazjalnym z matematyki 2008

7 marca 2008
Ilustracja
Zmiany (cięcia) programowe nie ominęły także gimnazjum. W związku z tym na egzaminie gimnazjalnym w 2008 roku nie będą sprawdzane następujące zagadnienia:
  • Przykłady liczb niewymiernych.
  • Wzory skróconego mnożenia.
  • Interpretacja geometryczna układu równań liniowych z dwiema niewiadomymi.
  • Kąt środkowy i kąt wpisany oparte na tym samym łuku.
  • Przykłady przekształceń geometrycznych.
  • Proste równoległe przecięte trzecią prostą.
  • Twierdzenie Talesa.
  • Wzajemne położenie prostej i okręgu; prosta styczna.
  • Równoległość i prostopadłość w przestrzeni.

Przy okazji, polecamy uwadze bogaty zbiór egzaminów gimnazjalnych, które udało nam się zebrać w dziale egzamin gimnazjalny. Jest to najbardziej kompletna baza zestawów gimnazjalnych dostępna w internecie.

Źródło: Ogłoszenie CKE
spinner