II próbny egzamin gimnazjalny 2019 z matematyki z zadania.info

16 marca 2019
Ilustracja
Właśnie zamieściliśmy arkusz II tegorocznego próbnego egzaminu gimnazjalnego z matematyki organizowanego przez nasz serwis.

Próbny arkusz egzaminacyjny

Aby maksymalnie wykorzystać tę okazję do sprawdzenia swoich umiejętności radzimy spróbować rozwiązać te zadania w warunkach maksymalnie zbliżonych do egzaminacyjnych. W tym celu

  • Postarajcie się wygospodarować odpowiednią ilość czasu (90 minut) tak, aby zadania rozwiązywać bez przerw.
  • Korzystajcie tylko z takich przyborów jakie są dopuszczone na egzaminie.
  • Starajcie się zmieścić rozwiązania na arkuszach egzaminacyjnych.
  • Starajcie się maksymalnie wykorzystać czas. Jeżeli zostanie wam czas, to myślcie nad zadaniami, których nie udało wam się rozwiązać. Jeżeli uda wam się rozwiązać wszystkie zadania, to sprawdźcie swoje rozwiązania.

Powinno to być oczywiste, ale rozwiązywanie zadań w warunkach egzaminacyjnych jest bardzo specyficzne. Trzeba umieć radzić sobie ze stresem związanym z egzaminem, ze stresem związanym z brakiem wystarczającej ilości czasu. Z tego powodu radzimy już w tej chwili zacząć się przyzwyczajać do takich warunków.

Rozwiązania zadań

Kolejna zabawa egzaminacyjna już za tydzień, 23 marca.

Właśnie zamieściliśmy arkusz II próbnego egzaminu gimnazjalnego
https://www.zadania.info/n/3576813
Bardzo proszę, aby do jutra (17 marca) do godz. 16 nie umieszczać w tym temacie postów na temat zadań z tego arkusza.

Jeżeli macie wątpliwości co do poprawności treści zadań to piszcie na
supergolonkaMALPAzadania.info

Rozwiązania zadań.

Dzień dobry!
Mam uwagi do zadań.
1) W zadaniu 24 mam wątpliwości, czy rozumiem treść, patrząc na rysunek. Z treści - wg mnie - wynika, że krótszy łuk BC to 1/3 okręgu opisanego na ABC, a z rysunku wynika, jakby to był łuk o kącie środkowym CAB. To jak to w końcu jest?
2) Zadanie 21. Uważam, że drugie zdanie powinno brzmieć:
Mediana otrzymanego w ten sposób zestawu TRZECH liczb jest mniejsza od mediany początkowego zestawu CZTERECH liczb.
Jest w pierwszym zdaniu napisane, że na początku był zestaw czterech, z którego usinięto jedną, uzyskując zestaw trzech liczb.
Czy mam rację?
Pozdrawiam serdecznie,
Monika

Podobnie jak Monika mam wątpliwości co do treści zadania 24. Rysunek i podane rozwiązanie sugeruje, że chodzi o łuk okręgu o środku A, a nie łuk okręgu opisanego na trójkącie ABC (jak to jest podane w treści zadania).
Gosia

Tak, w zadaniu 24 chodzi o łuk o środku A.
W zadaniu 21 po usunięciu liczby jest oczywiście mediana trzech liczb.
Widzę, że na stronie tak już jest
https://www.zadania.info/64876

spinner