Matematyka dla ekonomistów

Robert Kozarzewski, Wojciech Matuszewski, Janusz Zacharski
WSE-I
6 stycznia 2010
Skrypt z matematyki dla studentów Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej w Warszawie. Materiał został podzielony na dwie części (dwie osobne książeczki): w pierwszej zawarto elementy analizy funkcji jednej zmiennej, a w drugiej elementy algebry liniowej i analizy funkcji dwóch zmiennych.
Część ICzęść II
RozdziałLiczba przykładów
i zadań
RozdziałLiczba przykładów
i zadań
1. Ciągi liczbowe66P+9Z1. Funkcje dwóch zmiennych46P+16Z
2. Szeregi liczbowe43P+7Z2. Macierze i wyznaczniki54P+29Z
3. Funkcje i ich własności13P+5Z3. Układy równań liniowych30P+8Z
4. Granica i ciągłość funkcji28P+7Z
5. Pochodna funkcji29P+6Z
6. Zastosowania pochodnej33P+5Z
7. Pochodna drugiego rzędu7P+2Z
8. Całka nieoznaczona37P+9Z
9. Całka oznaczona22P+27Z

Każdy z powyższych rozdziałów podzielony jest na mniejsze podrozdziały tematyczne, w sumie w pierwszej części jest 40, a w drugiej 20 podrozdziałów. Każdy z podrozdziałów w większości składa się z rozwiązań przykładowych zadań. Wiadomości teoretyczne zamieszczane są w dość minimalistycznej formie (zwykle są to definicje opisy algorytmów), a wszystkie twierdzenia są przytaczane bez dowodów.

Na końcu każdego z dużych rozdziałów zamieszczono listę zadań do samodzielnego rozwiązania. Zadań nie ma dużo, ale zwykle składają się one z kilku lub kilkunastu podpunktów. Do wszystkich zadań zamieszczono odpowiedzi.

Książka niemalże w całości wygląda jak zwykły skrypt do matematyki. Elementy ekonomii zawarte są kilku dość niezależnych rozdziałach/podrozdziałach.

Zastosowania ekonomiczne ciągów
Koszty
Stopa wzrostu i elastyczność funkcji
Funkcje Törnquista
Trend logistyczny
Pełna użyteczność towaru
Elastyczność, ekstrema i gradient funkcji dwóch zmiennych
Macierze w ekonomii
obrazekobrazekobrazekobrazekobrazek
Rok wydania2000Cena26 zł+26 zł
ISBN83-88442-04-X, 83-88442-24-4OdpowiedziTak
RozwiązaniaDo przykładowych zadańLiczba stron283+232
Liczba zadań408 przykładów+130 zadań
Format

Nasza opinia

Plusy

  • Duża liczba dość dokładnie rozwiązanych przykładów.

Minusy

  • Układ książki jest niedopracowany, np. po rozdziale dotyczącym algebry liniowej zamieszczono przykładowy test wielokrotnego wyboru, ale testu takiego nie ma po żadnym z innych rozdziałów. Brakuje też konsekwencji w podziale materiału na rozdziały i podrozdziały.
  • Do znakomitej większości treści książki nie ma żadnych przykładów zastosowań (np. do całego rozdziału o szeregach), a zastosowania które są, są tak elementarne, że słabo uzasadniają skomplikowany język matematyczny wykładany w książce.
  • Cała teoria jest podawana bez dowodów. Jest to oczywiście wybór autorów, ale przy takim podejściu cała matematyka staje się zbiorem trudno zrozumiałych algorytmów. Typowy przykład takiej sytuacji to rząd macierzy. Studentów męczy się liczeniem rzędu na użytek twierdzenia Kroneckera-Capelliego. Twierdzenie to jednak ma wartość czysto teoretyczną i z rachunkowego punktu widzenia jest dość sztuczne (zastosowanie go nie jest dużo prostsze niż samo rozwiązanie układu równań).
  • Brakuje w książce wstępu, z którego moglibyśmy się dowiedzieć kto jest jej adresatem, oraz w jaki sposób ma z niej korzystać.
  • Bardzo lakonicznie potraktowana analiza funkcji wielu zmiennych - jest to po prostu encyklopedyczny spis niektórych twierdzeń i definicji.

Podsumowanie

Typowy skrypt dla kierunków, na których matematykę wykłada się w formie gotowych algorytmów. Szkoda, że wbrew obiecującemu tytułowi, zabrakło ciekawych przykładów zastosowań tych algorytmów.

spinner