LX Olimpiada Matematyczna

28 września 2008
Ilustracja
3 października upływa termin nadsyłania rozwiązań zadań I serii I etapu Olimpiady Matematycznej. Olimpiada odbywa się po raz 60 i podobnie jak w latach ubiegłych składa się z trzech etapów.
  • W pierwszym etapie uczniowie rozwiązują 12 zadań (w 3 seriach po 4 zadania) i przesyłają na adres odpowiedniego Komitetu Okręgowego.
  • Drugi, okręgowy etap, trwa dwa dni i każdego dnia uczniowie rozwiązują 3 zadania w ciągu 5 godzin. Drugi etap odbędzie się 13 i 14 lutego 2009 r.
  • Trzeci, ogólnopolski etap, ma podobny przebieg jak etap 2 i jest zaplanowany na 22 i 23 kwietnia 2009 r. Wszyscy uczestnicy 3 etapu otrzymują tytuł finalisty OM.
Z udziałem w Olimpiadzie Matematycznej wiąże się szereg atrakcyjnych profitów.
  • Udział w finale OM automatycznie zapewnia 6 z matematyki na koniec roku jak i na świadectwie maturalnym. Ponadto wiele uczelni przyjmuje finalistów OM bez egzaminów.
  • Sześcioro najlepszych laureatów stanowi polską delegację na Międzynarodową Olimpiadę Matematyczną (w tym roku szkolnym odbędzie się ona w Niemczech).
  • Kolejni laureaci biorą udział w Środkowo-Europejskiej Olimpiadzie Matematycznej, w Zawodach Matematycznych Państw Bałtyckich (Baltic Way) oraz w Czesko-Polsko-Słowackich Zawodach Matematycznych.
Źródło: OM
spinner