Próbna matura 2024 z matematyki, poziom podstawowy (CKE), grudzień 2023

180 min.
Próbny Egzamin Maturalny
z Matematyki
(CKE)
poziom podstawowy
7 grudnia 2023 Czas pracy: 180 minut
Zestaw nr 50467
spinner