/Szkoła średnia/Zadania testowe/Funkcje/Z pierwiastkami

Zadanie nr 5884760

Zbiór K – to zbiór wszystkich liczb rzeczywistych x , dla których wartość liczbowa wyrażenia ∘ ---------- x (x2 − 9) jest liczbą rzeczywistą. Zatem
A) K = ⟨− 3,0⟩ ∪ ⟨3,+ ∞ ) B) K = (− ∞ ,− 3⟩∪ ⟨0 ,3⟩
C) K = (− 3,0) ∪ (3,+ ∞ ) D) K = (− ∞ ,− 3)∪ (0 ,3)

Wersja PDF

Rozwiązanie

Zbiór K jest zbiorem rozwiązań nierówności

 2 x(x − 9) ≥ 0 x(x − 3)(x + 3) ≥ 0 x ∈ ⟨− 3,0⟩ ∪ ⟨3,+ ∞ ).

Na koniec wykres funkcji  2 y = x (x − 9) dla ciekawskich.


PIC


 
Odpowiedź: A

Wersja PDF
spinner