Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Zadania testowe/Prawdopodobieństwo/Karty

Wyszukiwanie zadań

Z talii 52 kart wylosowano jedną kartę. Jakie jest prawdopodobieństwo, że wylosowano damę jeżeli wiadomo, że wylosowana karta nie jest ani kierem ani królem?
A) -1 13 B) 1- 12 C) -3 35 D) -3 37

Z talii 52 kart losujemy jedną. Prawdopodobieństwo, że wylosujemy króla lub kiera, jest równe
A) 1572 B) 1652- C) 592 D) -1 52

Ukryj Podobne zadania

Z talii 24 kart (od dziewiątek) losujemy jedną. Prawdopodobieństwo, że wylosujemy waleta lub trefla, jest równe
A) 152 B) 13 C) 38 D) 11 24

Z talii 52 kart wylosowano jedną kartę. Jakie jest prawdopodobieństwo, że wylosowano kartę pikową lub waleta?
A) 542 B) 1352- C) 1562 D) 17 52

Z talii 52 kart losujemy jedną. Prawdopodobieństwo, że wylosujemy damę lub pika, jest równe
A) 1572 B) 113- C) 592 D) -4 13

Z talii 52 kart wylosowano jedną kartę. Jakie jest prawdopodobieństwo, że wylosowano pikową damę lub kierowego waleta?
A) 522 B) 452- C) 562 D) -8 52

Z talii 52 kart losujemy jedną. Prawdopodobieństwo tego, że wylosujemy kartę trefl lub waleta lub króla, jest równe
A) 2512 B) 2052- C) 1592 D) 18 52

Ukryj Podobne zadania

Z talii 52 kart losujemy jedną. Prawdopodobieństwo tego, że wylosujemy kartę pik lub damę lub króla, jest równe
A) 2512 B) 1952- C) 153 D) -9 26

Z talii 52 kart losujemy jedną. Prawdopodobieństwo tego, że wylosujemy kartę trefl lub pik lub waleta, jest równe
A) 1256 B) 2752- C) 2592 D) -7 13

Z talii 52 kart losujemy dwa razy po jednej karcie (ze zwracaniem). Niech p oznacza prawdopodobieństwo wylosowania dwóch królów. Wtedy
A) 0 ≤ p < 10− 4 B) 10−4 ≤ p ≤ 10− 3 C)  − 3 10 < p ≤ 0,1 D) p > 0 ,1

spinner