Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Studia/Prawdopodobieństwo/Geometryczne

Wyszukiwanie zadań

Wybieramy losowo n punktów na okręgu. Oblicz prawdopodobieństwo, że punkty te leżą na jednym półokręgu.

Z przedziału [0,1] wybrano losowo dwa punkty, które podzieliły go na trzy odcinki. Jaka jest szansa, że uda się z nich zbudować trójkąt?

spinner