/Szkoła średnia/Zadania testowe/Liczby/Wyrażenia algebraiczne/Wymierne/2 literki

Zadanie nr 8236973

Jeśli  3 a = 2 i b = 2 , to wartość wyrażenia -a⋅b- a+b jest równa
A) 23 B) 1 C) 67 D) 27 6

Wersja PDF

Rozwiązanie

Liczymy

 3 a-⋅b--= -2-⋅2-= -3-- = 6-. a+ b 32 + 2 3+24 7

 
Odpowiedź: C

Wersja PDF
spinner