/Szkoła średnia/Zadania testowe/Funkcje/Trygonometryczna/Wartość wyrażenia

Zadanie nr 8830023

Wartość wyrażenia  ∘ ∘ 2 ∘ (2− sin 15 ) ⋅(2+ sin 15 ) − cos 15 jest równa
A) (− 1) B) 3 C) 15 D) 0

Wersja PDF

Rozwiązanie

Liczymy (korzystamy z jedynki trygonometrycznej i wzoru na różnicę kwadratów)

 ∘ ∘ 2 ∘ 2 ∘ 2 (2− sin 15 ) ⋅(2 + sin15 )− co s 15 = 4 − sin 15 − cos 15 = = 4 − (sin2 15∘ + cos215 ∘) = 4− 1 = 3.

 
Odpowiedź: B

Wersja PDF
spinner