/Szkoła średnia/Zadania testowe/Funkcje/Wielomiany/Jeden wielomian

Zadanie nr 5557880

Wielomian  8 6 2 W (x) = x + 6x − x − 6 jest równy iloczynowi
A) (x6 + 1)(x2 − 6) B) (x 6 − 1 )(x2 − 6) C) (x6 + 1)(x2 + 6) D) (x6 − 1)(x 2 + 6 )

Wersja PDF

Rozwiązanie

Wyłączamy w podanym wzorze  2 x + 6 .

 8 6 2 6 2 2 6 2 x + 6x − x − 6 = x (x + 6)− (x + 6) = (x − 1)(x + 6).

 
Odpowiedź: D

Wersja PDF
spinner