/Szkoła średnia/Zadania testowe/Zadania z treścią/Procenty/Różne

Zadanie nr 4807709

W pojemniku, w którym znajdowały się same monety 1 złotowe zamieniono 38% monet na monety dwuzłotowe oraz pięciozłotowe, przy czym monet dwuzłotowych było dwa razy więcej niż monet pięciozłotowych. W wyniku tej zamiany kwota pieniędzy zgromadzonych w pudełku zwięszyła się o
A) 58% B) 38% C) 76% D) 48%

Wersja PDF

Rozwiązanie

Jeżeli na początku było n monet 1 złotowych w pojemniku, to 2 3 z 38%n monet jednozłotowych zamieniono na dwuzłotowe, a pozostałą 13 z tych 38 %n monet jednozłotowych zamieniono na monety pięciozłotowe. W sumie zgromadzona kwota zwiększyła się więc o

 ( ) 2 1 2 4 --⋅0,38n + 4 ⋅--⋅0 ,38n = --+ -- ⋅0 ,3 8n = 2 ⋅0,38n = 0,76n , 3 3 3 3

czyli o 76%.  
Odpowiedź: C

Wersja PDF
spinner