/Szkoła średnia/Zadania testowe/Zadania z treścią/Procenty/Liczba osób

Zadanie nr 5584485

Czterech przyjaciół zarejestrowało spółkę. Wysokość udziałów poszczególnych wspólników w kapitale zakładowym spółki wyraża stosunek 12 : 8 : 3 : 2. Jaką część kapitału zakładowego stanowi udział największego inwestora?
A) 12% B) 32% C) 48% D) 52%

Wersja PDF

Rozwiązanie

Powiedzmy, że udziały poszczególnych udziałowców wynoszą odpowiednio 12x ,8x,3x ,2x . Udziały największego inwestora wynoszą

--------12x---------= 12x-= -48- = 48% . 12x + 8x+ 3x + 2x 25x 10 0

 
Odpowiedź: C

Wersja PDF
spinner