Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Zadania testowe/Zadania z treścią/Procenty/Stężenia

Wyszukiwanie zadań

Do 2 kg roztworu soli o stężeniu 20% dosypano pół kilograma soli. Stężenie procentowe nowego roztworu wynosi
A) 27% B) 40% C) 30% D) 36%

Ukryj Podobne zadania

Do 2 kg roztworu soli o stężeniu 20% dosypano 1,2 kilograma soli. Stężenie procentowe nowego roztworu wynosi
A) 80% B) 50% C) 60% D) 70%

Do 2 kg roztworu soli o stężeniu 20% dosypano 560 gram soli. Stężenie procentowe nowego roztworu wynosi
A) 37,5% B) 40% C) 43,5% D) 36%

Do 4 kg roztworu soli o stężeniu 10% dosypano pół kilograma soli. Stężenie procentowe nowego roztworu wynosi
A) 22,5% B) 40% C) 20% D) 36%

Badając pewien roztwór stwierdzono, że zawiera on 0,05 g chloru, co stanowi 0,02% masy roztworu. Jaka była masa roztworu?
A) 2,5 kg B) 250 g C) 25 g D) 2,5 g

Ukryj Podobne zadania

Badając pewien roztwór stwierdzono, że zawiera on 0,05 g chloru, co stanowi 0,01% masy roztworu. Jaka była masa roztworu?
A) 5 kg B) 50 g C) 500 g D) 5 g

Badając pewien roztwór stwierdzono, że zawiera on 0,06 g chloru, co stanowi 0,04% masy roztworu. Jaka była masa roztworu?
A) 1,5 kg B) 15 g C) 150 g D) 1,5 g

Do 200 ml soku dolano 0,3 litra wody. Stężenie soku w otrzymanym napoju jest równe
A) 66% B) 40% C) 150% D) 60%

Do 2 kg roztworu soli dolano 0,25 litra wody i stężenie procentowe roztworu zmniejszyło się o 1 punkt procentowy. Jakie jest stężenie procentowe otrzymanego roztworu?
A) 8% B) 5% C) 9% D) 6%

Ukryj Podobne zadania

Do 1,6 kg roztworu soli dolano 0,9 litra wody i stężenie procentowe roztworu zmniejszyło się o 4,5 punktu procentowego. Jakie jest stężenie procentowe otrzymanego roztworu?
A) 8% B) 5% C) 9% D) 6%

Zmieszano 100 litrów mleka 2% i 25 litrów mleka 4%. Otrzymano mleko, które ma w sobie p % tłuszczu. Wynika stąd, że
A) p = 3 B) p = 2,4 C) p = 2,5 D) p = 3,2

Ukryj Podobne zadania

Zmieszano 25 litrów mleka 2% i 100 litrów mleka 4%. Otrzymano mleko, które ma w sobie p % tłuszczu. Wynika stąd, że
A) p = 3 B) p = 2,4 C) p = 3,2 D) p = 3,6

Zmieszano 60 litrów mleka 2,5% i 40 litrów mleka 3%. Otrzymano mleko, które ma w sobie p % tłuszczu. Wynika stąd, że
A) p = 2,7 B) p = 2,75 C) p = 2 ,5 D) p = 2,8

Zmieszano 15 g 20% roztworu z 25 g 12% roztworu. Stężenie procentowe otrzymanego roztworu jest równe
A) 15% B) 14% C) 16% D) 18%

Zmieszano 2,5 szklanki octu 6% z 1,5 szklanki octu 10%. Jakie jest stężenie otrzymanej mieszanki?
A) 9% B) 8% C) 7% D) 7,5%

Stężenie roztworu kwasu siarkowego przez pierwszą godzinę pewnego eksperymentu było równe 25%. Na początku drugiej godziny eksperymentu stężenie zmalało o 5 punktów procentowych. Oznacza to, że stężenie tego roztworu kwasu siarkowego zmalało o
A) 5% B) 25% C) 20% D) 75%

W solance, która zawierała 8% soli zwiększono zawartość soli o 187,5%. Stężenie soli w otrzymanym roztworze wynosi
A) 23% B) 20% C) 18% D) 25%

Ukryj Podobne zadania

W solance, która zawierała 5% soli zwiększono zawartość soli o 500%. Stężenie soli w otrzymanym roztworze wynosi
A) 50% B) 30% C) 24% D) 25%

Stężenie roztworu początkowo wzrosło o 30%, a po 10 minutach wzrosło o dalsze 20%. W wyniku tych zmian stężenie wzrosło o
A) 44% B) 50% C) 56% D) 60%

Ukryj Podobne zadania

Stężenie roztworu początkowo wzrosło o 25%, a po 10 minutach wzrosło o dalsze 20%. W wyniku tych zmian stężenie wzrosło o
A) 45% B) 50% C) 55% D) 60%

Stężenie roztworu początkowo wzrosło o 20%, a po 15 minutach wzrosło o dalsze 30%. W wyniku tych zmian stężenie wzrosło o
A) 44% B) 56% C) 50% D) 60%

spinner