/Szkoła średnia/Zadania testowe/Statystyka/Mediana/Dane z tabeli

Zadanie nr 7897213

W tabeli przedstawiono informacje dotyczące wieku wszystkich uczestników obozu narciarskiego.

Wiek uczestnika Liczba uczestników
10 lat 5
14 lat 3
15 lat 4
16 lat 8
Na którym diagramie poprawnie przedstawiono procentowy podział uczestników obozu ze względu na wiek?

PIC


Wersja PDF

Rozwiązanie

Liczymy procentowy udział poszczególnych grup wiekowych.

 5 5 1 10 lat: -------------= ---= --= 25% 5+ 3+ 4 + 8 20 4 14 lat: 3--= -3-⋅ 100% = 15% 20 2 0 4 1 15 lat: ---= --⋅1 00% = 20% 20 5 16 lat: 8--= 2-⋅1 00% = 40% . 20 5

Taki podział procentowy jest przedstawiony tylko na diagramie D.  
Odpowiedź: D

Wersja PDF
spinner