/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Geometria analityczna/Równanie prostej/Proste równoległe

Zadanie nr 6941408

Proste o równaniach  -1-- y = − m+ 2x − 1 i  1 y = 3x+ 1 są równoległe. Wynika stąd, że
A) m = 53 B) m = 1 C) m = 7 3 D) m = − 5

Wersja PDF

Rozwiązanie

Przypomnijmy, że dwie proste y = a1x + b1 i y = a 2x+ b2 są równoległe jeżeli mają równe współczynniki kierunkowe: a1 = a2 . Mamy więc

− --1---= 1- ⇒ − 3 = m + 2 ⇒ m = − 5. m + 2 3

 
Odpowiedź: D

Wersja PDF
spinner