/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Geometria analityczna/Równanie prostej/Proste prostopadłe

Zadanie nr 1611068

Proste o równaniach y = 3ax − 2 i y = 2x+ 3a są prostopadłe. Wtedy a jest równe
A) 23 B) − 16 C) 32 D) − 5

Wersja PDF

Rozwiązanie

Proste y = px + q i y = rx + s są prostopadłe jeżeli pr = − 1 . Mamy zatem

3a ⋅2 = − 1 ⇒ a = − 1. 6

 
Odpowiedź: B

Wersja PDF
spinner