Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Zadanie nr 1747982

Punkty A ,B ,C ,D ,E,F ,G są wierzchołkami siedmiokąta foremnego.


PIC


Miara zaznaczonego na rysunku kąta AF C jest równa
A) 360∘ 14 B) 360∘ 7 C) 300∘ 14 D) 300∘- 7

Wersja PDF
Rozwiązanie

Dorysujmy okrąg opisany na siedmiokącie i powiedzmy, że jego środkiem jest punkt S .


PIC


Widać teraz, że na mocy zależności między kątami: środkowym i wpisanym opartymi na tym samym łuku, mamy

∡AF C = 1∡ASC = ∡ASB = 1-⋅36 0∘. 2 7

 
Odpowiedź: B

Wersja PDF