/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Planimetria/Trójkąt/Równoramienny/Oblicz długość

Zadanie nr 4912297

W pewnym trójkącie równoramiennym największy kąt ma miarę  ∘ 1 20 , a najdłuższy bok ma długość 12 (zobacz rysunek).


PIC


Najkrótsza wysokość tego trójkąta ma długość równą
A) 6 B)  √ -- 2 3 C)  √ -- 4 3 D) 6√ 3-

Wersja PDF

Rozwiązanie

Dorysujmy wysokość trójkąta.


PIC


W trójkącie prostokątnym ADC mamy

AD--= tg60 ∘ CD √ -- 6 √ -- 6 6 3 √ -- --= 3 ⇒ h = √---= -----= 2 3. h 3 3

 
Odpowiedź: B

Wersja PDF
spinner