/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Planimetria/Trójkąt/Równoramienny/Oblicz długość

Zadanie nr 7760114

W trójkącie równoramiennym ABC dane są |AC | = |BC | = 5 oraz wysokość |CD | = 2 . Podstawa AB tego trójkąta ma długość
A) 6 B)  √ --- 2 2 1 C) 2√ 2-9 D) 14

Wersja PDF

Rozwiązanie

Zaczynamy od szkicowego rysunku.


PIC


Stosując twierdzenie Pitagorasa w trójkącie ADC mamy

 ∘ ------------ √ ------- √ --- AD = AC 2 − DC 2 = 25 − 4 = 21 .

Zatem  √ --- AB = 2 ⋅AD = 2 21 .  
Odpowiedź: B

Wersja PDF
spinner