/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Planimetria/Trójkąt/Dowolny/Różne

Zadanie nr 8726192

Dany jest trójkąt KLM , w którym |KM | = a , |LM | = b oraz a ⁄= b . Dwusieczna kąta KML przecina bok KL w punkcie N takim, że |KN | = c , |NL | = d oraz |MN | = e (zobacz rysunek).


ZINFO-FIGURE


W trójkącie KLM prawdziwa jest równość
A) a ⋅b = c ⋅d B) a ⋅d = b ⋅c C) a ⋅c = b⋅ d D) a ⋅b = e ⋅e

Wersja PDF

Rozwiązanie

Na mocy twierdzenia o dwusiecznej mamy

 a c --= -- b d ad = bc.

 
Odpowiedź: B

Wersja PDF
spinner