/Studia/Analiza/Całki oznaczone/Z wielomianu

Zadanie nr 9547655

Oblicz całkę ∫ 2 (x3 − 2x + 1)dx − 1 .

Wersja PDF

Rozwiązanie

Liczymy

∫ 2 [ ] 2 (x 3 − 2x + 1)dx = 1x4 − x2 + x = −1 4 −1 ( 1 ) 1 15 = 4 − 4 + 2 − --− 1 − 1 = 2 − --+ 2 = ---. 4 4 4

 
Odpowiedź: 154

Wersja PDF
spinner