/Szkoła średnia/Zadania testowe/Funkcje - wykresy/Parabola/Przesunięcie

Zadanie nr 3339362

Wierzchołek paraboli będącej wykresem funkcji kwadratowej y = f (x) ma współrzędne (2,2) . Wówczas wierzchołek paraboli będącej wykresem funkcji g (x ) = f(x + 2) ma współrzędne
A) (4,2) B) (0,2 ) C) (2,0) D) (2,4)

Wersja PDF

Rozwiązanie

Przypomnijmy, że wykres funkcji g(x) = f (x+ 2) powstaje z wykresu funkcji y = f(x) przez przesunięcie o 2 jednostki w lewo. W takim razie wierzchołek funkcji g(x) jest w punkcie (0,2) .


PIC


 
Odpowiedź: B

Wersja PDF
spinner