/Szkoła średnia/Zadania testowe/Ciągi/Arytmetyczny/Różne

Zadanie nr 2378743

Wszystkie dwucyfrowe liczby naturalne podzielne przez 7 tworzą rosnący ciąg arytmetyczny. Dwunastym wyrazem tego ciągu jest liczba
A) 77 B) 84 C) 91 D) 98

Wersja PDF

Rozwiązanie

Sposób I

Wypisujemy 12 pierwszych liczb dwucyfrowych podzielnych przez 7.

14, 21, 28, 35 , 42, 49, 56, 63, 70 , 77, 84, 91.

Sposób II

W treści zadania jest mowa o ciągu arytmetycznym (an) , w którym a 1 = 14 i r = 7 . Mamy więc

a12 = a1 + 11r = 14+ 11⋅ 7 = 91.

 
Odpowiedź: C

Wersja PDF
spinner